Герб Прилук

Прилуцька СЕС

Додаток  № 1  до наказу

ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ»

від  25.11.2021   №  127

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦІН (ТАРИФИ)

 

на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату

Державною установою «Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб

Міністерства охорони здоров’я України»

(зі змінами та доповненнями внесеними згідно з наказами ДУ "Чернігівський ОЦКПХ МОЗ" від 22.06.2021 № 66, від 19.07.2021 №71)

з/п

Найменування робіт (послуг) 

Ціна (без урахування податку на додану вартість), гривень 

МІКРОБІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1.                   

Бактеріологічний контроль стерильності виробів медичного призначення, діагностичних імунобіологічних препаратів, лікарських засобів та інших об'єктів 

169,26

за одне дослідження одного об'єкта

2.                   

Визначення: 

   
 

1) загальної кількості мезофільних анаеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів (ЗМЧ) в об'єктах середовища життєдіяльності людини 

120,19

- " -

 

2) колі-індексу, колі-титру та бактерій групи кишкової палички (загальних коліформ) в харчових продуктах, продовольчій сировині та інших об'єктах середовища життєдіяльності людини 

143,29

- " -

 

3) залишкової кількості антибіотиків у продуктах тваринництва бактеріологічним методом 

329,97

за одне дослідження одного антибіотика в одному продукті

 

4) залишкової кількості антибіотиків у харчових продуктах методом Дельвотесту 

102,49

за дослідження одного продукту

 

5) наявності молочнокислих мікроорганізмів у харчових продуктах 

143,84

- " -

 

6) наявності інгібуючих речовин у молоці з метиленовим синім 

74,16

за одне дослідження

3.                   

Мікроскопія кисломолочних продуктів 

57,35

за дослідження одного продукту

4.                   

Виявлення: 

   
 

1) бактерій родини Enterobacteriaceae (в т.ч.  сальмонел та шигел), Коліфаги, патогенних вібріонів, ентерококів, золотистого стафілокока, НГНБ,  сульфітредукуючих клостридій, Bacillus cereus, бактерій роду лейконосток, легіонел, бруцел, лістерій, ієрсиній у харчових продуктах, нестерильних лікарських засобах, косметичних виробах, засобах побутової хімії, продовольчій сировині та інших об'єктах середовища життєдіяльності людини 

176,11

за дослідження одного показника в одному об'єкті

 

2) плісеневих грибів та дріжджів у харчових продуктах та продовольчій сировині 

135,59

за дослідження одного продукту

5.                   

Визначення промислової стерильності консервованої продукції 

505,05

- " -

6.                   

Бактеріологічні дослідження консервованої продукції для виявлення причин псування 

544,45

- " -

7.                   

Виявлення у борошні та хлібобулочних виробах збудника картопляної хвороби 

125,60

- " -

8.                   

Виявлення бактеріального забруднення середовища життєдіяльності людини методом змивів на: 

   
 

1) мезофільні аеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми 

66,51

за одне дослідження

 

2) бактерії групи кишкової палички 

54,33

- " -

 

3) плісеневі гриби та дріжджі 

55,44

- " -

 

4) золотистий стафілокок 

107,67

- " -

 

5) патогенну та умовно-патогенну мікрофлору 

148,93

- " -

9.                   

Визначення бактеріального забруднення повітря закритих приміщень 

113,94

за дослідження одного показника

10.               

Визначення в біологічному матеріалі збудників інфекційних захворювань (без ідентифікації) 

122,79

за дослідження одного зразка

11.               

Бактеріологічні дослідження на дисбактеріоз 

378,09

- " -

12.               

Ідентифікація: 

   
 

1) мікроорганізмів роду Staphylococcus 

129,34

- " -

 

2) мікроорганізмів роду Streptococcus 

115,39

- " -

 

3) мікроорганізмів роду Meningococcus 

146,23

- " -

 

4) мікроорганізмів роду Corynebacterium 

202,07

- " -

 

5) мікроорганізмів роду Bordetella 

139,40

- " -

 

6) мікроорганізмів родини Enterobacteriaceae 

198,69

- " -

 

7) мікроорганізмів родини Pseudomonadaceae 

120,58

- " -

 

8) грибів роду Candida 

66,10

- " -

 

9) мікроорганізмів родів Campylobacter, Yersinia, Vibrio, Leptospsra і Brucella 

175,80

за одне дослідження одного роду мікроорганізмів

 

10) збудника ботулізму 

1171,52

за одне дослідження

13.               

Визначення наявності ботулінічного токсину в реакції нейтралізації на білих мишах 

677,23

за дослідження однієї проби

14.               

Профілактичне дослідження на носійство: 

   
 

1) збудників кишкових інфекцій 

116,93

за одне дослідження

 

2) золотистого стафілокока 

128,01

- " -

15.               

Серологічне дослідження на носійство збудника черевного тифу 

1079,06

- " -

16.               

Визначення чутливості культур мікроорганізмів до антибіотиків (6 дисків) 

112,56

за одне дослідження одного виду мікроорганізмів

17.               

Серологічні дослідження біологічного матеріалу із застосуванням реакції непрямої гемаглютинації для лабораторної діагностики:

   
 

сальмонельозів

957,78

за одне дослідження

 

псевдотуберкульозу

225,87

- " -

18.               

Серологічні дослідження біологічного матеріалу із застосуванням реакції аглютинації 

330,56

- " -

19.               

Виявлення борелій і оцінка ступеня індивідуальної інфікованості кліща шляхом темнопольної мікроскопії

162,25

за одне дослідження

20.               

Виявлення: 

   
 

1) збудника сибірки в об'єктах середовища життєдіяльності людини (ґрунт, сировина тваринного походження тощо) 

2236,45

за одне дослідження одного об'єкта

 

2) лептоспір у воді водоймищ господарсько-питного та культурно-побутового водокористування 

2201,23

за одне дослідження

 

3) збудників природно-осередкових інфекцій в об'єктах середовища життєдіяльності людини (туляремії, лістеріозу, єрезіпелоїду і ієрсиніозів) в польовому матеріалі 

592,09

за дослідження одного показника

21.               

Серологічні дослідження біологічного матеріалу та проб з об'єктів середовища життєдіяльності людини із застосуванням реакції зв'язування комплементу 

1139,75

за одне дослідження

22.               

Серологічні дослідження із застосуванням реакції

мікроаглютинації мікроаглютинації

822,99

- " -

23.               

Серологічні дослідження біологічного матеріалу та проб з об'єктів середовища життєдіяльності людини із застосуванням імунофлуоресцентної мікроскопії 

309,78

- " -

24.               

Контроль якості поживних середовищ (якісний метод), проведення учбово-тренувальних занять, видача тест-штамів мікроорганізмів

152,68

за одне середовище або один тест-штам мікроорганізмів

25.               

Контроль за якістю поживних середовищ методом: 

   
 

титраційним 

446,20

за один тест-штам або одну суміш штамів

 

якісним 

282,50

- " -

26.               

Виділення ентеровірусів, аденовірусів на культурі клітин із : 

   
 

1) біологічного матеріалу від людей

1051,88

за один зразок

 

2) об'єктів довкілля

1376,31

- " -

27.               

Визначення активності дезінфекційних засобів методом тест-об'єктів щодо тест-штамів вірусів і бактерій 

321,82

за дослідження з одним тест-штамом однієї концентрації за строк однієї експозиції

28.               

Визначення антитіл до збудників інфекційних захворювань в біологічному матеріалі від людей із застосуванням імуноферментного аналізу:

   
 

1) якісним методом

279,00(6)

за один вид антитіл в одному зразку

 

2) кількісним методом

535,94(6)

- " -

29.               

Визначення антигенів  збудників інфекційних захворювань із застосуванням імуноферментного аналізу в:

   
 

1)   біологічному матеріалі від людей

362,45(6)

За один антиген в одному зразку

 

2)   об'єктах довкілля

688,22(6)

- " -

ПАРАЗИТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

30.               

Визначення: 

   
 

1) яєць та личинок гельмінтів, цист та ооцист кишкових найпростіших у городині, садовині за методом Романенка 

207,64

за одне дослідження однієї проби

 

2) яєць та личинок гельмінтів, цист та ооцист патогенних найпростіших у воді питній, плавальних басейнів, відкритих водоймищ господарсько-побутового призначення та стічній воді за методом Романенка

293,87

- " -

 

3) яєць та личинок гельмінтів, цист, ооцист кишкових патогенних найпростіших, личинок гельмінтів в осаді стічних вод, мулі, твердій фракції сільськогосподарських стоків, ґрунті, піску і твердих побутових відходах за методом Романенка

309,95

- " -

31.               

Дослідження  пилу, змивів з поверхні предметів довкілля на яйця гельмінтів, цисти та ооцисти найпростіших 

136,36

за одне дослідження

32.               

Дослідження біоматеріалу: 

   
 

1) фекалій на яйця, личинки, фрагменти гельмінтів методами збагачення, Бермана і товстого мазка за Като 

127,97

- " -

 

2) дуоденального вмісту на яйця, личинки, фрагменти гельмінтів та найпростіші 

126,70

- " -

 

3) сечі на гельмінти та їх яйця і личинки 

121,23

- " -

 

4) харкотиння на яйця, личинки, фрагменти гельмінтів та найпростіші 

114,76

- " -

33.               

Дослідження: 

   
 

1) періанального зскрібка на яйця гельмінтів 

23,62

- " -

 

2) фекалій на патогенні кишкові найпростіші 

133,62

- " -

34.               

Дослідження крові на плазмодії малярії та інші паразити крові з фарбуванням 

193,28

- " -


МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

35.               

Виділення фрагментів геному нуклеїнової кислоти  збудників інфекційних захворювань із:

   
 

1) біологічного матеріалу від людей

1323,43(7)

За один збудник в одному зразку

 

2) об’єктів довкілля

2592,96(7)

- " -

36.               

Виділення фрагментів геному ГМО в продуктах харчування та продовольчій сировині:

   
 

1) якісним методом

1331,00(7)

за один зразок

 

2) кількісним методом

1948,42(7)

- " -

ХІМІЧНІ, ТОКСИКОЛОГІЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Дослідження води питної, дистильованої, води поверхневих водойм і стічної 

37.               

Визначення запаху та присмаку органолептичним методом

39,61 

за дослідження одного показника 

38.               

Визначення вмісту аміаку (амонію, азоту амонійного) фотометричним  методом

103,87  

за одне дослідження

39.               

Визначення вмісту алюмінію фотометричним  методом

128,13 

- " - 

40.               

Визначення біологічного споживання кисню (БСК) титрометричним  методом

106,07 

- " - 

41.               

Визначення вмісту важких металів (заліза, кадмію, кобальту, міді, нікелю, свинцю, хрому загального,  цинку) методом атомно-абсорбційної спектрометрії (ААС) 

153,74

за дослідження одного показника

42.               

Визначення водневого показнику (рН) потенціометричним  методом

51,00

за одне дослідження

43.               

Визначення вмісту  гідрокарбонатів, карбонатів титрометричним методом

67,90

- " - 

44.               

Визначення  жорсткості   загальної (сумарного вмісту кальцію та магнію) титрометричним  методом

68,73 

- " - 

45.               

Визначення вмісту завислих речовин гравіметричним методом

67,19 

- " - 

46.               

Визначення вмісту заліза загального  фотометричним методом (с сульфосаліциловою кислотою)

101,72  

  - " -

47.               

Визначення забарвленості (кольоровості ) фотометричним  методом

61,68 

- " - 

48.               

Визначення вмісту кремнію фотометричним методом

79,65 

- " - 

49.               

Визначення вмісту  кисню розчиненого титрометричним методом

109,32 

- " - 

50.               

Визначення  вмісту кальцію  титрометричним  методом

71,76 

- " - 

51.               

Визначення каламутністі  фотометричним  методом

60,25 

- " - 

52.               

Визначення лужності  загальної титрометричним  методом

90,24  

  - " - 

53.               

Визначення вмісту марганцю фотометричним методом

118,83

- " - 

54.               

Визначення вмісту магнію, калію та натрію  розрахунковим методом

39,61 

за один показник

55.               

Визначення вмісту ми'шяку фотометричним  методом

201,76

за одне дослідження

56.               

Визначення вмісту молібдену  фотометричним методом

167,02 

- " - 

57.               

Визначення вмісту нафтопродуктів гравіметричним методом

218,90 

- " - 

58.               

Визначення вмісту нітратів (азоту нітратного) фотометричним методом

101,68 

- " - 

59.               

Визначення вмісту нітритів (азоту нітрітного) фотометричним методом

82,92

  - " - 

60.               

Визначення окіснюваності біхроматної або хімічного споживання кисню (ХСК)   титрометричним  методом

71,12 

- " - 

61.               

Визначення окиснюваності   перманганатної титрометричним  методом

72,85 

- " - 

62.               

Визначення вмісту  ртуті методом безполуменевої атомно-абсорбційної спектроскопії

136,47 

- " - 

63.               

Визначення вмісту СПАР (АПАР)  фотометричним методом

135,71  

  - " - 

64.               

Визначення вмісту сірководню фотометричним  методом

90,05 

- " - 

65.               

Визначення вмісту сульфатів фотометричним (нефелометричним) методом

87,58 

- " - 

66.               

Визначення сухого залишку (мінералізації ) гравіметричним  методом

85,50  

  - " - 

67.               

Визначення вмісту  фенолів  фотометричним  методом

176,13 

- " - 

68.               

Визначення вмісту формальдегіду  фотометричним методом

179,17 

- " - 

69.               

Визначення вмісту фосфатів (поліфосфатів) (за РО4)  фотометричним методом

154,11 

- " - 

70.               

Визначення вмісту фторидів (фтору) фотометричним  методом

172,55

  - " - 

71.               

Визначення вмісту хлору залишкового  титрометричним  методом

65,85

- " - 

72.               

Визначення вмісту хлоридів  титрометричним методом

67,06 

- " - 

73.               

Визначення вмісту формальдегіду  в воді фотометричним методом (за РД)

180,00

 

74.               

Визначення вмісту фенолу  в воді фотометричним методом (за РД)

203,36

 

75.               

Визначення вмісту міді в воді фотометричним методом

81,75

за одне дослідження

Дослідження грунту 

76.               

Визначення вмісту важких металів (кадмію, міді, нікелю, цинку, свинцю, хрому) методом атомно-абсорбційної спектрометрії (ААС)

176,79 

за дослідження одного показника

77.               

Визначення вмісту ртуті атомно-абсорбційним безполуменевим методом

138,26

за одне дослідження

78.               

Визначення вологи гравіметричним методом

58,11

- " - 

79.               

Визначення вмісту азоту нітратного (нітратів) спектрометричним методом

104,19 

- " - 

80.               

Визначення вмісту азоту нітратного (нітратів) фотометричним  методом

127,37

  - " - 

81.               

Визначення вмісту азоту нітратного (нітратів) потенціометричним   методом

81,80

- " - 

82.               

Визначення вмісту азоту амонійного (аміаку, амонію) фотометричним  методом

107,38 

- " - 

83.               

Визначення водневого показника ( рН) потенціометричним методом

78,55

  - " - 

84.               

Визначення вмісту кальцію та магнію титрометричним методом

77,51

- " – 

85.               

Визначення вмісту марганцю фотометричним методом

96,92 

- " - 

86.               

Визначення вмісту рухомої сірки фотометричним методом

98,25

  - " - 

87.               

Визначення вмісту хлоридів титрометричним методом

67,06

- " - 

88.               

Визначення вмісту сульфатів гравіметричним методом

76,48

- " - 

Дослідження харчових продуктів та сільськогосподарської сировини 

89.               

Визначення вмісту білку (за Кьельдалем) титрометричним методом

268,87

- " - 

90.               

Визначення водневого  показника (рН) потенціометричним методом

41,20

- " - 

91.               

Визначення вологи гравіметричним методом

67,36

- " - 

92.               

Визначання вмісту важких металів (заліза, міді, свинцю, кадмію, цинку) методом атомно – абсорбційної спектрометрії

153,48

за дослідження одного показника

93.               

 Визначення вмісту гормональних препаратів (диетилстільбестролу) методом ВЕРХ

495,89

за одне дослідження

94.               

 Визначення вмісту гормональних препаратів естрадіолу – 17β) методом ВЕРХ

532,96

- " - 

95.               

 Визначення вмісту гормональних препаратів (тестостерону) методом ВЕРХ

463,11

  - " - 

96.               

Визначення йодного числа титрометричним методом

95,54

- " - 

97.               

Визначення жиру рефрактометричним методом

57,20

- " - 

98.               

Визначення жиру гравіметричним методом

92,82

  - " - 

99.               

Визначення вмісту жиру  методом Гербера (за допомогою бутирометрів)

78,30

- " - 

100.           

Визначення вмісту жиру  методом Сокслета (за допомогою екстрактора Сокслета)

98,02

- " - 

101.           

Визначення вмісту жиру, сухого залишку розрахунковим методом

19,79

за один показник

102.           

Визначення вмісту загальної золи та золи,  нерозчинної в 10 % соляної кислоті  гравіметричним методом

80,59

за одне дослідження

103.           

Визначення вмісту консервантів, підсолоджувачів, кофеїну методом ВЕРХ

299,63

за дослідження одного показника

104.           

Визначення кислотності титрометричним методом

49,09

за одне дослідження

105.           

Визначення кислотності потенціометричним методом

59,65

- " - 

106.           

Визначення вмісту крохмалю титрометричним методом

108,19

  - " - 

107.           

Визначення кислотного числа титрометричним методом

79,45

- " - 

108.           

Визначення вмісту мікотоксинів (афлатоксинів  В1, М1) методом ТШХ  

342,53

- " - 

109.           

Визначення вмісту мікотоксинів (афлатоксинів  В1, М1, дезоксиніваленолу, зеараленону) методом ВЕРХ

381,92

за дослідження одного показника

110.           

Визначення вмісту мікотоксинів (Дезоксиніваленолу) методом ТШХ

572,44

за одне дослідження

111.           

Визначення вмісту мікотоксинів (Зеараленону ) методом ТШХ

536,47

- " - 

112.           

Визначення вмісту мікотоксинів (Патуліну) методом ТШХ

446,82

- " - 

113.           

Визначення вмісту мікотоксинів (Т-2 Токсину) методом ТШХ

338,59

- " - 

114.           

Визначення вмісту миш'яку фометричним методом

124,23

  - " - 

115.           

Визначення вмісту нітратів потенціометричним методом

82,05

- " - 

116.           

Визначення вмісту нітритів фотометричним методом

116,95

- " - 

117.           

Визначення вмісту нітратів фотометричним методом

143,66

  - " - 

118.           

Визначення вмісту N-нітрозамінів газохроматографічним методом

360,36

- " - 

119.           

Органолептичні показники

19,79

- " - 

120.           

Визначення рівня пористості хліба

24,31

  - " - 

121.           

Визначення перекисного числа титрометричним методом

93,56

- " - 

122.           

Визначення вмісту ртуті атомно-абсорбційним методом (безполуменева абсорбція)

118,44

- " - 

123.           

Визначення вмісту синтетичних барвників методом ВЕРХ

257,81

- " - 

124.           

Визначення вмісту солі (натрію хлористого) титрометричним (аргентометричним) методом

53,26

- " - 

125.           

Визначення вмісту солі (натрію хлористого) методом потенціометричного титрування

63,97

  - " - 

126.           

Визначення вмісту сухих речовин гравіметричним методом

85,68

- " - 

127.           

Визначення вмісту сухої клейковини

76,56

- " - 

128.           

Визначення вмісту цукру загального, редуктуючих цукрів титрометричним методом

79,95

  - " - 

129.           

Визначення ефективності термообробки харчових продуктів

39,55

за одне дослідження

130.           

Визначення калорійності і хімічного складу  харчових продуктів

71,37

за одне дослідження

131.           

Визначення  кислотності та лужності кондитерських виробів титрометричним методом

51,21

за одне дослідження одного показника

Дослідження атмосферного повітря (у т.ч. повітря житлових та громадських приміщень), повітря робочої зони

132.           

Визначення вмісту азоту діоксиду в повітрі робочої зони та атмосферному повітрі фотометричним методом

83,72

  за одне дослідження

133.           

Визначення вмісту алюмінію та його сплавів, алюмінію оксиду в повітрі робочої зони  фотометричним методом

128,51

- " - 

134.           

Визначення вмісту аміаку в повітрі робочої зони фотометричним методом

82,26 

- " - 

135.           

Визначення вмісту аміаку в атмосферному повітрі  фотометричним методом

130,39  

- " -   

136.           

Визначення вмісту ангідриду хромового, хроматів, біхроматів (у перерахунку на CrО3) в повітрі робочої зони  фотометричним методом

89,38 

- " - 

137.           

Визначення вмісту ацетальдегіду   в повітрі робочої зони фотометричним методом

98,58 

- " - 

138.           

Визначення вмісту амілацетату та інш. складних ефірів (бутилацетату, вінілацетату, етилацетату, метилметакрілату)  в повітрі робочої зони фотометричним методом

83,11

 - " -  

139.           

Визначення вмісту ангідриду сірчистого  в атмосферному повітрі  фотометричним методом

112,09 

- " - 

140.           

Визначення вмісту ангідриду сірчистого  в повітрі робочої зони фотометричним методом

87,76 

- " - 

141.           

Визначення вмісту ароматичних ВВ (бензолу, ксилолу, толуолу) в  повітрі робочої зони  газохроматографічним методом

98,80

 за дослідження одного показника 

142.           

Визначення вмісту ароматичних ВВ (бензолу, ксилолу, толуолу) в атмосферному повітрі газохроматографічним методом 

104,08 

- " - 

143.           

Визначення вмісту ацетону в атмосферному  повітрі газохроматографічним методом

96,72 

за одне дослідження

144.           

Визначення вмісту ацетону  в повітрі робочої зони газохроматографічним методом

99,33 

- " - 

145.           

Визначення вмісту бензину в повітрі робочої зони  газохроматографічним методом

96,25 

- " - 

146.           

Визначення вмісту складних ефірів (бутилацетату, вінілацетату, етилацетату, метилметакрилату) в повітрі робочої зони газохроматографічним методом

98,22 

 за дослідження одного показника 

147.           

Визначення вмісту вуглеводнів аліфатичних С1-С10 в повітрі робочої зони газохроматографічним методом

111,69 

за одне дослідження

148.           

Визначення вмісту водню фтористого в повітрі робочої зони фотометричним  методом

121,15 

- " - 

149.           

Визначення вмісту водню хлориду  в повітрі робочої зони фотометричним методом

97,83 

- " - 

150.           

Визначення вмісту водню перекису в повітрі робочої зони фотометричним методом

62,43

- " - 

151.           

Визначення вмісту вуглецю оксиду в повітрі робочої зони та атмосферному повітрі електрохімічним методом

50,23 

- " - 

152.           

Визначення вмісту вінілхлориду в повітрі робочої зони фотометричним методом

147,69

  - " - 

153.           

Визначення вмісту важких металів (заліза, міді, цинку та його оксиду, нікелю, кадмію, кобальту, свинцю, хрому та його оксиду тощо) в повітрі робочої зони та атмосферному повітрі методом атомно-абсорбційної спектрометрії (ААС)

164,46 

за дослідження одного показника

154.           

Визначення вмісту дибутилфталату, діоктилфталату та інш. фталатів  в повітрі робочої зони газохроматографічним методом

119,82 

- " - 

155.           

Визначення вмісту епіхлоргідрину, епоксидних смол (за епіхлоргідрином) в повітрі робочої зони фотометричним методом

81,18  

за одне дослідження  

156.           

Визначення вмісту заліза та його сполук  (у т.ч  заліза оксиду та інш.) в повітрі робочої зони фотометричним методом

89,21

- " - 

157.           

Визначення вмісту капролактаму  в повітрі робочої зони та атмосферному повітрі  фотометричним методом.

88,02 

- " - 

158.           

Визначення вмісту кислоти мурашиної  (та інш. Одноосновних карбонових кислот) в повітрі робочої зони фотометричним методом

116,72  

- " -   

159.           

Визначення вмісту кислоти оцтової   в повітрі робочої зони фотометричним методом

79,67 

- " - 

160.           

Визначення вмісту кислоти сірчаної  в повітрі робочої зони фотометричним методом

87,90 

- " - 

161.           

Визначення вмісту кислоти сірчаної в атмосферному повітрі  фотометричним методом

88,19  

  - " - 

162.           

Визначення вмісту кремнію діоксиду в повітрі робочої зони фотометричним методом

89,63

- " - 

163.           

Визначення вмісту лугів їдких  та соди кальцинованої в повітрі робочої зони фотометричним методом

88,09

за дослідження одного показника

164.           

Визначення вмісту марганцю та його сполук  в повітрі робочої зони  та атмосферному повітрі фотометричним методом

89,55

за одне дослідження  

165.           

Визначення вмісту міді в повітрі робочої зони (зварювальна аерозоль) фотометричним методом

89,35

  - " - 

166.           

Визначення вмісту молібдену та його сполук  в повітрі робочої зони фотометричним методом

89,17

- " - 

167.           

Визначення вмісту нікелю та його сполук в повітрі робочої зони фотометричним методом

89,21 

- " - 

168.           

Визначення вмісту олій мінеральних нафтових в повітрі робочої зони фотометричним (нефелометричним)  методом

92,59  

- " -   

169.           

Визначення вмісту озону  в повітрі робочої зони  фотометричним методом

108,20 

- " - 

170.           

Визначення вмісту пилу  в повітрі робочої зони, атмосферному повітрі гравіметричним методом

66,98 

- " - 

171.           

Визначення вмісту ртуті в атмосферному повітрі та повітрі робочої зони безполуменевим атомно-абсорбційним методом

80,07 

- " - 

172.           

Визначення вмісту сажі в атмосферному повітрі візуальним методом

66,58 

- " - 

173.           

Визначення вмісту свинцю в повітрі робочої зони та атмосферному повітрі  фотометричним методом

89,46 

- " - 

174.           

Визначення вмісту сірководню в повітрі робочої зони фотометричним методом

83,58 

 - " - 

175.           

Визначення вмісту сірководню в атмосферному повітрі  фотометричним методом

145,98 

- " - 

176.           

Визначення вмісту стиролу  в повітрі робочої зони спектрофотометричним методом

99,84

  - " - 

177.           

Визначення вмісту спиртів  (етилового, бутилового, метилового,  та інш.) в повітрі робочої зони фотометричним методом

102,14 

за дослідження одного показника

178.           

Визначення вмісту тетрахлоретилену та трихлоретилену в повітрі робочої зони та атмосферному повітрі газохроматографічним  методом

118,17

- " - 

179.           

Визначення вмісту титану та оксиду титану  в повітрі робочої зони (зварювальна аерозоль) фотометричним методом

87,78 

за одне дослідження  

180.           

Визначення вмісту  фенолу в повітрі робочої зони та атмосферному повітрі фотометричним методом

81,20  

  - " - 

181.           

Визначення вмісту  формальдегіду в повітрі робочої зони  та атмосферному повітрі фотометричним методом (с ацетилацетоном)

81,18 

- " - 

182.           

Визначення вмісту хлору:

1) в повітрі робочої зони фотометричним методом

2) в атмосферному повітрі фотометричним методом

77,94

131,19

- " – 

- " – 

183.           

Визначення вмісту цинку та оксидів цинку в повітрі робочої зони фотометричним методом

94,38

  - " - 

184.           

Визначення вмісту цинку та оксидів цинку в повітрі робочої зони (зварювальна аерозоль) фотометричним методом

92,49 

- " - 

185.           

Визначення вмісту ацетону в повітрі робочої зони фотометричним методом

99,80

за одне дослідження

186.           

Визначення вмісту ароматичних вуглеводнів (бензолу, толуолу, ксилолу) в повітрі робочої зони фотометричним методом

118,50

за одне дослідження одного показника

187.           

Визначення вмісту складних ефірів (етилацетату, бутилацетату , вінілацетату тощо) в повітрі робочої зони фотометричним методом

140,01

за одне дослідження одного показника

188.           

Визначення вмісту ртуті в повітрі робочої зони фотометричним методом

80,27

за одне дослідження


Дослідження полімерних  (та інших штучних матеріалів) та виробів з них, парфумерних виробів,  товарів побутової хімії та парфюмерно-косметичних виробів

189.           

Визначення вмісту аміаку  в повітряному модельному середовищі фотометричним методом

148,60 

за одне дослідження  

190.           

Визначення вмісту аміаку  в повітряному модельному середовищі фотометричним методом (з реактивом Неслера)

102,47

  - " - 

191.           

Визначення вмісту алюмінію в рідкому модельному середовищі фотометричним методом

116,58

- " - 

192.           

Визначення вмісту розчинників (ацетону, етилацетату, гексану, гептану, етанолу, бутанолу, ізопропанолу тощо ) в рідкому модельному середовищі газохроматографічним методом

136,10

 за дослідження одного показника

193.           

Визначення вмісту ацетону в повітряному модельному середовищі газохроматографічним методом

117,63

за одне дослідження  

194.           

Визначення вмісту ароматичних вуглеводнів (бензолу, толуолу, ксилолу) в повітряному модельному середовищі газохроматографічним методом

121,54

за дослідження одного показника

195.           

Визначення вмісту важких металів (кадмію, кобальту, нікелю, міді, свинцю, цинку, хрому)  в  рідкому модельному середовищі методом атомно-абсорбційної спектрометрії (ААС)

135,05

- " - 

196.           

Визначення водневого показника (рН) потенціометричним методом

30,55

за одне дослідження 

197.           

Визначення вмісту гексаметилендіаміну в рідкому модельному середовизщі методом ТШХ

  216,26 

 - " -  

198.           

Визначення вмісту гліцерину в парфумерних та косметичних виробах  титрометричним  методом

64,58

- " - 

199.           

Визначення вмісту дибутилфталату, діоктилфталату в витяжці з гуми( рідке модельне середовище) газохроматографічним методом

147,39

за дослідження одного показника

200.           

Визначення вмісту дибутилфталату, діоктилфталату в повітряному та рідкому модельних середовищах методом ТШХ

159,64

за одне дослідження 

201.           

Визначення вмісту епіхлоргідрину в   рідкому  модельному  середовищі колориметричним методом

102,00 

- " - 

202.           

Визначення вмісту запашних речовин в парфумерних та косметичних виробах  гравіметричним  методом

80,92

- " - 

203.           

Визначення вмісту капролактаму в повітряному  модельному середовищі методом ТШХ

177,10

- " - 

204.           

Визначення вмісту капролактаму в рідкому модельному середовищі методом ТШХ

196,04 

- " -   

205.           

Визначення карбонільного числа в парфумерних та косметичних виробах титрометричним  методом

72,16 

- " - 

206.           

Визначення кислотного числа в парфумерних та косметичних виробах   методом потенціометричного титрування

106,96 

- " - 

207.           

Визначення вмісту марганцю в рідкому модельному середовищі фотометричним методом

118,83 

  - " - 

208.           

Визначення вмісту миш'яку в рідкому модельному середовищі фотометричним методом

153,03 

- " - 

209.           

Визначення органолептичних показників

19,79

- " - 

210.           

Визначення вмісту ртуті в повітряному модельному середовищі безполуменевим атомно-абсорбційним методом

97,81 

- " - 

211.           

Визначення вмісту стиролу в рідкому модельному середовищі методом ТШХ

284,63  

- " -   

212.           

Визначення вмісту стиролу в повітряному  модельному середовищі спектрофотометричним методом

117,88

- " - 

213.           

Визначення вмісту фенолу в рідкому модельному середовищі методом ТШХ

250,43

- " - 

214.           

Визначення вмісту фенолу в повітряному  модельному середовищі фотометричним методом

99,52

- " - 

215.           

Визначення вмісту формальдегіду в повітряному  модельному середовищі фотометричним методом

99,50 

- " - 

216.           

Визначення вмісту формальдегіду в  рідкому модельному середовищі газохроматографічним методом

143,37

  - " - 

217.           

Визначення вмісту формальдегіду в рідкому   модельному середовищі методом ТШХ

203,25

- " - 

218.           

Визначення вмісту свинцю, цинку, кадмію і міді полярографічним методом за одне дослідження

163,70

за одне дослідження одного показника

Дослідження об'єктів навколишнього середовища на вміст залишкової кількості пестицидів

219.           

Визначення вмісту 2,4 Д   в харчових продуктах, воді, грунті  методом ТШХ

477,91 

за одне дослідження 

220.           

Визначення вмісту гліфосату (раундапу)  в харчових продуктах, воді, грунті  методом ТШХ

283,98

- " - 

221.           

Визначення вмісту синтетичних пиретроїдів в харчових продуктах, воді, грунті газохроматографічним методом

346,45

- " - 

222.           

Визначення вмісту синтетичних пиретроїдів  в харчових продуктах, воді, грунті  методом ТШХ

358,61

- " - 

223.           

Визначення вмісту синтетичних пиретроїдів в повітрі робочої зони газохроматографічним  методом

121,18

- " - 

224.           

Визначення вмісту фосфорорганічних пестицидів в харчових продуктах, воді, грунті газохроматографічним методом

344,28 

- " - 

225.           

Визначення вмісту фосфорорганічних пестицидів в харчових продуктах, воді, грунті методом  ТШХ

325,47

- " -   

226.           

Визначення вмісту фосфорорганічних пестицидів в повітрі робочої зони газохроматографічним  методом

130,91

- " - 

227.           

Визначення вмісту хлорорганічних пестицидів в воді  газохроматографічним методом

248,45

- " - 

228.           

 Визначення вмісту хлорорганічних пестицидів  в харчових продуктах воді, грунті  методом ТШХ

283,15 

- " - 

229.           

Визначення вмісту хлорорганічних пестицидів в повітрі робочої зони газохроматографічним  методом

119,12

  

Дезінфекційні засоби

230.           

Визначення вмісту активного хлору титрометричним методом

78,32

за одне дослідження 

231.           

Визначення вмісту четвертинно – амонієних сполук

127,30

- " - 

232.           

Визначення вмісту перекису водню титрометричним методом

77,11

- " - 

233.           

Визначення вмісту альдегідів, мінеральних кислот, спиртівтитрометричним методом

83,40

- " - 

234.           

Контроль передстерилізаційного очищення на наявність залишкової кількості:

1) крові на поверхні медичних виробів

2) лужних компонентів мийних засобів на поверхні медичних виробів

5,94

3,43

за одну пробу

Дослідження фізичних факторів 

235.           

Визначення еквівалентних рівнів звуку (шумове навантаження), інфразвуку і ультразвуку за технологічний цикл 

245,25(3)

за дослідження одного показника 

236.           

Визначення еквівалентного та максимального рівнів звуку, ультразвуку та інфразвуку (шумове навантаження за робочу зміну та на територію, безпосередньо прилеглу до житлових будинків, лікарень, санаторіїв тощо та у приміщеннях житлових і громадських будівель) непостійних та імпульсних шумів

319,28(3)

за дослідження одного показника 

237.           

Визначення рівня шумового навантаження джерел підприємств на селитебну територію 

990,98(3)

за одне дослідження 

238.           

Визначення шумових характеристик джерела шуму (шумова потужність) 

297,52(3)

- " - 

239.           

Визначення еквівалентного рівня ультразвуку (навантаження) та звукового тиску ультразвуку в октавних смугах частот 

211,60(3)

- " - 

240.           

Визначення еквівалентного та максимального рівнів інфразвуку (навантаження) та звукового тиску інфразвуку в октавних смугах частот 

337,28(3)

- " - 

241.           

Визначення рівня загальної вібрації або локальної вібрації (корегувальні еквівалентні рівні) 

347,96(3)

за дослідження одного показника 

242.           

Визначення рівня напруженості електромагнітного випромінювання, щільності потоку енергії 

251,36(3)

- " - 

243.           

Визначення рівня електромагнітного поля промислової частоти, постійного магнітного поля або електростатичного поля (напруженість) 

165,48(3)

- " - 

244.           

Визначення рівня інфрачервоного або ультрафіолетового випромінювання 

121,98(3)

за дослідження одного показника 

245.           

Визначення швидкості руху повітря, вологості повітря або температури повітря в житлових та виробничих приміщеннях 

111,06(3)

за дослідження одного показника 

246.           

Визначення рівня освітленості, яскравості або блискучості поверхні 

111,06(3)

- " - 

247.           

Складання санітарного паспорта на радіотехнічний об'єкт (передавач та антена) 

1169,39

за один документ 

248.           

Визначення радіаційної ситуації, підготовка та обґрунтування протирадіаційних заходів на радіаційно небезпечному об'єкті 

729,45(3)

- " - 

249.           

Визначення радіонуклідного складу та питомої активності природних і штучних радіонуклідів в об'єкті природного середовища: 

  

  

  а)

з використанням гамма-спектрометрів 

437,88

за одне дослідження 

  б)

з використанням гамма-радіометрів типу РУГ-91М або його аналогів 

164,82

- " - 

250.           

Визначення питомої активності  радіонуклідів у продуктах харчування: 

  

  

  а)

цезію-137 з використанням гамма-спектрометрів 

217,12

- " - 

  б)

цезію-137 з використанням гамма-радіометрів типу РУГ-91 або його аналогів 

164,82

- " - 

  с)

стронцію-90 з використанням бета-спектрометрів 

326,98

- " – 

251.           

Вимірювання рівня потужності поглиненої дози зовнішнього гамма-випромінювання в одній точці 

28,24(3)

- " - 

252.           

Вимірювання рівня поверхневого забруднення бета-випромінювальними радіонуклідами

37,07(3)

- " - 

253.           

Підготовка санітарного паспорта на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання 

297,13

за один документ 

254.           

Підготовка паспорта радіаційної якості та радіаційного сертифіката 

127,66

- " - 

РІЗНЕ

255.           

Визначення важкості та напруженості праці

321,82(3)

за одне робоче місце 

256.           

 Визначення шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища, технологічного та трудового процесу (без урахування вартості досліджень/вимірювань) 

225,51(3)

за одне робоче місце 

257.           

Надання консультацій з питань вибору та застосування засобів з проведенням розрахунків потреби в дезінфекційних, дезінсекційних та дератизаційних засобах

127,66 

за одну годину

за одну особу

258.           

Навчання на робочих місцях центру фахівців (дезінфекторів, молодших медичних сестер та ін.) лікувально-профілактичних, дитячих дошкільних закладів, шкіл та ін., методам проведення дезінфекційних заходів

319,12 

за одного слухача

 за один день 

259.           

Проведення гігієнічного навчання громадян, професійна чи інша діяльність яких пов'язана з небезпечними факторами, обслуговуванням населення, з метою запобігання виникненню захворювань, поширенню масових інфекційних та неінфекційних захворювань, отруєнь

134,53 

за одного слухача за одну годину у разі індивідуального навчання 

 

37,66

за одного слухача у разі групового навчання за кількості слухачів не менше ніж 5 осіб 

260.           

Навчання на робочих місцях фахівців відомчих лабораторій методам проведення бактеріологічних, вірусологічних, паразитологічних та інших досліджень

920,61

за один день

261.           

Відбір зразків (проб) для проведення лабораторних досліджень

104,26(1)

104,26(2)

за одну годину

262.           

Підготовка висновку за результатами досліджень/вимірювань (без урахування вартості досліджень / вимірювань)

53,39(4)

53,39(5)

за один документ 

263.           

Надання консультацій з питань створення відомчих лабораторій, визначення і усунення небезпечних факторів для здоров'я людини          

106,74

за одного слухача

за одну годину

264.           

Надання консультацій юридичним та фізичним особам з питань забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення

106,74

за одну годину

265.           

Профілактична дезінфекція: 

  

  

 
 

1) поверхонь, приміщень, транспортних засобів тощо 

9,72(3)

за один кв. метр

(у договорі на 1 рік)

 
 

20,26(3)

за один кв. метр

за 1 обробку 

 
 

2) води в колодязях 

67,90(3)

за одну обробку за один куб. метр  

 
 

3) неканалізованих туалетів 

51,78(3)

за одну обробку 

 

266.           

Камерне знезараження: 

  

  

 
 

1) речей 

46,92 

за одну обробку

10 кілограмів 

 
 

2) книжок 

93,78 

- " - 

 

267.           

Дезінсекція в приміщеннях 

10,55(3)

за один кв. метр

 (у договорі на 1 рік) 

 

268.           

Виготовлення отрутопринад для знищення гризунів (без урахування вартості діючої речовини та наповнювачів) 

9,82 

за одну упаковку

 (100 грамів) 

 

269.           

Дератизація в будинках і спорудах, на відкритій місцевості 

3,51(3)

за один кв. метр

(у договорі на 1 рік) 

 

270.           

Визначення чутливості мікроорганізмів до дезінфекційних засобів або антисептиків 

96,22

за дослідження з одним тест-штамом однієї концентрації за строк однієї експозиції  

 

271.           

Контроль роботи парових, повітряних та газових стерилізаторів з використанням: 

  

  

 
 

1) біологічних індикаторів 

202,99

за один тест-об'єкт

 
 

2) хімічних індикаторів 

61,61

за один об'єкт 

 
         

272.

Виділення фрагментів геному нуклеїнової кислоти збудників корона вірусної інфекції із біологічного матеріалу від людей (ПЛР дослідження):

     
 

1) із відбором зразка

- без виїзду лаборанта

- з виїздом лаборанта

-при груповому замовленні

-для осіб з інвалідністю з вадами зору, які не пересуваються або пересуваються на кріслах колісних чи за допомогою милиць або ходунків, мають інтелектуальні та психічні порушення, за місцем їх проживання/перебування

542,90

542,90(2)

533,26(8)

безоплатно (9)

за один зразок

 
 

2)без відбору зразка

- при груповому замовленні

509,59(2)

500,92(8)

за один зразок

 

273.

Визначення антитіл до збудників коронавірусної інфекції в біологічному матеріалі від людей із застосуванням імуноферментного аналізу (ІФА) якісним методом;

317,22(6)

за один вид

антитіл в одному зразку

 
 

-для осіб з інвалідністю з вадами зору, які не пересуваються або пересуваються на кріслах колісних чи за допомогою милиць або ходунків, мають інтелектуальні та психічні порушення, за місцем їх проживання/перебування

безоплатно (9)

за один вид

антитіл в одному зразку

 

274.

Верифікація методики  дослідження (визначення діагностичної чутливості та діагностичної специфічності) методом ПЛР

22 634,47

за одну методику

 

275.

Визначення вмісту вуглецю оксиду в повітрі електрохімічним методом

67,71

за одне дослідження

 
                   

            Примітка:

Державна установа "Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України"  -  надалі Центр.

(1)  тариф не застосовується при відборі та доставці зразка (проби) суб'єктом господарювання;

(2)  при використанні автотранспорту Центру для організації відбору зразків (проб) транспортні витрати враховуються по розрахунках бухгалтерії Центру;

(3)  при виїзді на об'єкт автотранспортом Центру для проведення інструментальних вимірів та проведення робіт по дезінфекції, дезінсекції та дератизації транспортні витрати враховуються по розрахунках бухгалтерії Центру.

(4)   тариф застосовується при видачі висновку, за результатами досліджень/вимірювань, за зразок відібраний та доставлений суб'єктом господарювання;

(5)  висновок на партію видається, за результатами досліджень/вимірювань, при відборі зразків (проб) спеціалістами Центру з виїздом на місце і відповідно з врахуванням транспортних витрат по розрахунках бухгалтерії Центру.

(6)  в разі необхідності термінового виконання досліджень тариф може бути збільшений  на 30% у зв'язку з необхідністю використання більшої кількості задіяних компонентів витратних матеріалів (тест-системи);

(7) в разі необхідності термінового виконання досліджень тариф може бути збільшений  на 20% у зв'язку з необхідністю використання більшої кількості задіяних компонентів витратних матеріалів (набору реагентів).

(8) - застосовувати систему знижок по оплаті при укладенні договорів на групове замовлення (більше 50 досліджень) за окремим тарифом.

(9) - за умови надання  копії відповідного посвідчення.

               Голова комісії                                                                            О.П. В