Герб Прилук

Прилуцька СЕС

 

План моніторингових досліджень, що проводяться Прилуцьким міськрайонним відділом

ДУ «Чернігівський ОЛЦ МОЗ України»

(по м. Прилуки) 2019рік

 

Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів

 

з/п

Район (місто)

Наймену-вання ЛПЗ

Адреса місця розташу-

вання

Назва відділення (стаціонару)

Перелік лабораторних та

інструментальних досліджень,

кількість зразків, проб

Термін відвідувань (візитів)

Кратність моніторин-гових відвідувань (візитів)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

м. Прилуки

КЛПЗ Прилуцька ЦМЛ

м. Прилуки, вул. Київська, 56

 

Вода питна на м/б та показники – 1

Вода питна на сан-хім. показники – 1

ІV квартал

1р/рік

хірургічне;

ортопедичне;

онкологічне;

пологове;

інфекційне;

маніпуляційні к-ти інших відділень;

клінічна лабораторія;

ЦСВ; камерне

Моніторинг поточної дезінфекції – 100

(при позитивних результатах додатково

провести визначення чутливості до

антибіотиків та деззасобів)

Моніторинг передстерилізаційної очистки – 30

Моніторинг роботи стерилізаторів – 40

Моніторинг стерильності – 50

Моніторинг роботи дезкамер – 10

Моніторинг деззасобів – 6

Моніторинг дезрозчинів – 12

ІІ квартал,

ІV квартал

2р/рік

Соматичні відділення

Інструментальні вимірювання:

параметри мікроклімату, всього – 24

освітленість - 15

ІV квартал

1р/рік

Дитяче, інфекційне,

неврологічне

Моніторингові візити по активному виявленню хворих з ознаками ГВП

І півріччя,

ІІ півріччя

Щотижнево

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

Харчоблок

Харчова продукція на м/б показники – 2

Овочі на вміст нітратів – 2

Готові страви на калорійність

(згідно акладених харчових продуктів) - 1

Обстеження персоналу харчоблоку та

роздаток на кишкову групу інфекцій

Змиви на наявність БГКП- 20

ІV квартал

1р/рік

2

м. Прилуки

КЛПЗ Прилуцька ЦМЛ (дитяча міська лікарня)

м. Прилуки, вул. Костянти-нівська, 185

 

Вода питна на м/б та показники – 1

Вода питна на сан-хім. показники – 1

IІІ квартал

1р/рік

маніпуляційні к-ти;

ЦСВ;

камерне

Моніторинг поточної дезінфекції – 60

Моніторинг передстерилізаційної

очистки – 10

Моніторинг роботи стерилізаторів – 20

Моніторинг стерильності – 8

Моніторинг роботи дезкамер – 10

Моніторинг деззасобів – 2

Моніторинг дезрозчинів – 4

І квартал,

ІІІ квартал

2р/рік

Інструментальні вимірювання:

параметри мікроклімату всього - 18

освітленість – 10

IІІ квартал

1р/рік

Соматичні відділення

Інструментальні вимірювання:

параметри мікроклімату, всього – 24

освітленість - 15

IІІ квартал

1р/рік

Харчоблок

Харчова продукція на м/б показники – 2

Овочі на вміст нітратів – 2

Готові страви на калорійність (згідно закладених харчових продуктів) - 1

Обстеження персоналу харчоблоку та роздаток на   кишкову групу інфекцій

Змиви на наявність БГКП - 20

IІІ квартал

1р/рік

1

2

3

4

5

6

7

8

3

м. Прилуки

Прилуцький протитубер-кульозний диспансер

м. Прилуки, вул. Земська, 7

Маніпуля-ційний

к-т

Вода питна на м/б та показники – 1

Вода питна на сан-хім. показники – 1 Інструментальні вимірювання:

параметри мікроклімату всього – 6

освітленість - 3

ІІ квартал

1р/рік

Моніторинг поточної дезінфекції – 10

Моніторинг роботи стерилізаторів – 8

Моніторинг передстерилізаційної очистки -10    

Моніторинг стерильності – 4

Моніторинг деззасобів – 2

Моніторинг дезрозчинів – 2

ІІ квартал,

ІV квартал

 

2р/рік

4

м. Прилуки

Прилуцький протитубер-кульозний диспансер стаціонарне відділення

м. Прилуки, вул. Київська, 56

 

Вода питна на м/б та показники – 1

Вода питна на сан-хім. показники – 1

ІІ квартал

1р/рік

маніпуляційні

к-ти; ЦСВ; камерне

  

Моніторинг поточної дезінфекції – 16

Моніторинг роботи стерилізаторів – 8

Моніторинг передстерилізаційної очистки -10    

Моніторинг стерильності – 4

Моніторинг роботи дезкамер – 10

Моніторинг деззасобів – 2

Моніторинг дезрозчинів – 2

ІІ квартал,

ІV квартал

 

2р/рік

Інструментальні вимірювання:

параметри мікроклімату, всього – 12

освітленість - 10

ІІ квартал

1р/рік

Харчоблок роздатки

Харчова продукція на м/б показники – 2

Готові страви на калорійність (згідно закладених харчових продуктів) - 1

Обстеження персоналу харчоблоку та роздаток

на кишкову групу інфекцій

Змиви на наявність БГКП- 20

ІІ квартал

1р/рік

1

2

3

4

5

6

7

8

5

м. Прилуки

Шкірно-венеро-логічне відділення

м. Прилуки, вул. Київська 56

Мані пуля-ційні

к-ти; ЦСВ; камерне

Вода питна на м/б та показники – 1

Вода питна на сан-хім. показники – 1

ІІ квартал

1р/рік

Моніторинг поточної дезінфекції – 20

Моніторинг роботи стерилізаторів – 8

Моніторинг стерильності – 4

Моніторинг роботи дезкамер – 10

Моніторинг деззасобів – 2

Моніторинг дезрозчинів – 2

І квартал,

ІІІ квартал

2р/рік

Інструментальні вимірювання:

параметри мікроклімату всього – 12

освітленість - 10

ІІ квартал

1р/рік

6

м. Прилуки

Міська стомато-логгічна полікліні ка

м. Прилуки, вул. Київська, 162

хірургічний, терапевтичний кабінети

Вода питна на м/б та показники – 1

Вода питна на сан-хім. показники – 1

ІІІ квартал

1р/рік

Моніторинг поточної дезінфекції – 30

Моніторинг роботи стерилізаторів – 12

Моніторинг стерильності – 6

Моніторинг передстерилізаційної очистки - 10

Моніторинг деззасобів – 2

Моніторинг дезрозчинів – 2

II квартал,

IVквартал

2 р/рік

Інструментальні вимірювання:

параметри мікроклімату всього – 12

освітленість - 10

ІІІ квартал

1р/рік

 

 


Моніторингові відвідування (візити) загальноосвітніх навчальних закладів

(в тому числі інтернатних закладів)

                                

з/п

Район (місто)

Найменування

Адреса місця розташування

Перелік лабораторних та

інструментальних досліджень,

кількість зразків, проб

Терміни відвідувань (візитів)

Кратність моніторин-го вих відвідувань (візитів)

1

2

3

4

5

6

7

1

м. Прилуки

ЗОШ І-ІІІ ст. №7

вул. Миколаївська, 107

Вода питна на м/б показники – 1

Освітленість - 15

Параметри мікроклімату, всього – 15

Харчова продукція на м/б показники – 2

Змиви на наявність ЛКП – 15

ІV квартал

1 р/рік

2

м. Прилуки

ЗОШ І-ІІІ ст. №9

провул. Фізкультурника, 24

Вода питна на м/б показники – 1

Освітленість - 15

Параметри мікроклімату, всього – 15

Харчова продукція на м/б показники – 2

Змиви на наявність ЛКП - 15

ІІІ-ІV квартал

1 р/рік

3

м. Прилуки

ЗОШ І-ІІІ ст. №10

вул. Київська, 375

Вода питна на м/б показники – 1

Освітленість - 15

Параметри мікроклімату, всього – 15

Харчова продукція на м/б показники – 2

Змиви на наявність ЛКП-15

ІІІ-ІV квартал

1 р/рік

4

м. Прилуки

ЗОШ І-ІІІ ст. №12

Військове містечко № 12

Вода питна на м/б показники – 1

Освітленість - 15

Параметри мікроклімату, всього – 15

Харчова продукція на м/б показники – 2

Змиви на наявність ЛКП - 15

ІV квартал

1 р/рік

5

м. Прилуки

ЗОШ І-ІІІ ст. №13

вул. Сорочинська, 36

Вода питна на м/б показники – 1

Освітленість - 15

Параметри мікроклімату, всього – 15

Харчова продукція на м/б показники – 2

Змиви на наявність ЛКП – 20

ІІІ-ІV квартал

1 р/рік

1

2

3

4

5

6

7

6

м. Прилуки

ЗОШ І-ІІІ ст. №14

вул. Садова, 106

Вода питна на м/б показники – 1

Освітленість - 15

Параметри мікроклімату, всього – 15

Харчова продукція на м/б показники – 2

Змиви на наявність ЛКП - 15

ІІІ-ІV квартал

1 р/рік

 

 

Моніторингові відвідування (візити) дошкільних навчальних закладів

з/п

Район (місто)

Наймену-

вання ДНЗ

Адреса місця розташування

Перелік лабораторних та

інструментальних досліджень,

кількість зразків, проб

Терміни відвідувань (візитів)

Кратність моніторин-гових відвідувань (візитів)

1

2

3

4

5

6

7

1

м. Прилуки

ДНЗ №26

вул. Ярмаркова, 45а

Вода питна на м/б показники – 1

Освітленість - 10

Параметри мікроклімату, всього – 9

Харчова продукція на м/б показники – 2

Змиви на наявність ЛКП - 15

Пісок з ігрового майданчика:

- на мікробіологічні показники - 1

- паразитологічні показники - 1

ІІ-ІІІ квартал

1 р/рік

2

м. Прилуки

ДНЗ №8

вул.Соборна, 42

Вода питна на м/б показники – 1

Освітленість - 10

Параметри мікроклімату, всього – 9

Харчова продукція на м/б показники – 2

Змиви на наявність ЛКП - 15

Овочі на вміст нітратів – 2

Пісок з ігрового майданчика:

- на мікробіологічні показники - 1

- паразитологічні показники- 1

ІІ-ІІІ квартал

1 р/рік

1

2

3

4

5

6

7

3

м. Прилуки

ДНЗ №9

вул. Київська, 222а

Вода питна на м/б показники – 1

Освітленість - 10

Параметри мікроклімату, всього – 9

Харчова продукція на м/б показники – 2

Змиви на наявність ЛКП – 15

Пісок з ігрового майданчика:

- на мікробіологічні показники - 1

- паразитологічні показники- 1

ІІ-ІІІ квартал

1 р/рік

4

м. Прилуки

ДНЗ 10

вул. Низова, 60

Вода питна на м/б показники – 1

Освітленість - 10

Параметри мікроклімату, всього – 9

Харчова продукція на м/б показники – 2

Змиви на наявність ЛКП – 15

Пісок з ігрового майданчика:

- на мікробіологічні показники - 1

- паразитологічні показники- 1

ІІ-ІІІ квартал

1 р/рік

5

м. Прилуки

ДНЗ №4

вул. 18 Вересня, 29

Вода питна на м/б показники – 1

Освітленість - 10

Параметри мікроклімату, всього – 9

Харчова продукція на м/б показники – 2

Змиви на наявність ЛКП - 15

Пісок з ігрового майданчика:

- на мікробіологічні показники - 1

- паразитологічні показники - 1

ІІ-ІІІ квартал

1 р/рік


1

2

3

4

5

6

7

6

м. Прилуки

ДНЗ №2

вул. Садова, 151

Вода питна на м/б та показники – 1

Освітленість - 10

Параметри мікроклімату, всього – 9

Харчова продукція на м/б показники – 2

Змиви на наявність ЛКП - 15

Овочі на вміст нітратів – 2

ІІ-ІІІ квартал

1 р/рік

 

 

Моніторингові відвідування (візити) закладів оздоровлення і відпочинку

з/п

Район (місто)

Найменування об’єкту

Адреса місця розташування

Перелік лабораторних та

інструментальних досліджень,

кількість зразків, проб

Терміни відвідувань (візитів)

Кратність моніторин-гових відвідувань (візитів)

1

2

3

4

5

6

7

1

м. Прилуки

Табір з денним перебуванням на базі гімназії №1

вул. Київська, 190

Вода питна на м/б показники – 1;

Харчова продукція на м/б показники – 2

Змиви на наявність ЛКП - 15

ІІ квартал

1р/рік

2

м. Прилуки

Табір з денним перебуванням на базі

ЗОШ І-ІІІст. №2

вул. Ветеранська, 2

Вода питна на м/б показники – 1;

Харчова продукція на м/б показники – 2

Змиви на наявність ЛКП - 15

ІІ квартал

1р/рік

3

м. Прилуки

Табір з денним перебуванням на базі

ЗОШ І-ІІІст. №3

вул. Саксаганського, 14

Вода питна на м/б показники – 1;

Харчова продукція на м/б показники – 2

Змиви на наявність ЛКП - 15

ІІ квартал

1р/рік

4

м. Прилуки

Табір з денним перебуванням на базі

Гімназії №5

вул. Вокзальна, 22

Вода питна на м/б показники – 1;

Харчова продукція на м/б показники – 2

Змиви на наявність ЛКП – 15

ІІ квартал

1р/рік

5

м. Прилуки

Табір з денним перебуванням на базі ЦТДЮ

м. Прилуки

вул. 1 Травня, 80

Вода питна на м/б показники – 1;

Харчова продукція на м/б показники – 2

Змиви на наявність ЛКП - 15

ІІ квартал

1р/рік

1

2

3

4

5

6

7

6

м. Прилуки

Табір з денним перебуванням на базі

Спеціалізовананої школи №6

вул. Київська, 232

Вода питна на м/б показники – 1;

Харчова продукція на мікробіологічні показники – 2 проби;

Змиви на наявність ЛКП – 15

Харчова продукція на м/б показники – 2

Змиви на наявність ЛКП – 15

ІІ квартал

1р/рік

 

 

Моніторингові відвідування (візити) закладів соціального забезпечення

 

з/п

Район (місто)

Найменування

Адреса місця розташування

Перелік лабораторних та

інструментальних досліджень,

кількість зразків, проб

Термін відвідувань (візитів)

Кратність моніторин-гових відвідувань (візитів)

1

2

3

4

5

6

7

1

м. Прилуки

Спеціалізована школа-інтернат

м. Прилуки,

вул. Київська, 329

Вода питна на м/б показники – 1

Вода питна на сан-хім. показники – 1

Інструментальні вимірювання:

параметри мікроклімату, всього – 15

освітленість – 15

Харчова продукція на м/б показники – 1

Термічна обробка страв – 1

Готові страви на калорійність (згідно закладених харчових продуктів) – 1

Змиви на наявність ЛКП – 20

Обстеження персоналу харчоблоку та роздаток

на кишкову групу інфекцій

ІII-ІV квартал

1р/рік

1

2

3

4

5

6

7

2

м. Прилуки

Прилуцький навчально-реабілітаційний центр

м. Прилуки,

вул. Богунського, 1а

Вода питна на м/б показники – 1

Вода питна на сан-хім. показники – 1

Інструментальні вимірювання:

параметри мікроклімату, всього – 9

освітленість – 10

Харчова продукція на м/б показники – 1

Термічна обробка страв – 1

Готові страви на калорійність (згідно закладених харчових продуктів) – 1

Змиви на наявність ЛКП – 20

Обстеження персоналу харчоблоку та роздаток на   кишкову групу інфекцій

І-II квартал

1р/рік

3

м. Прилуки

Прилуцький обласний будинок немовляти «Надія»

м. Прилуки,

вул. Богунського, 2а

Вода питна на м/б показники – 1

Вода питна на сан-хім. показники – 1

Інструментальні вимірювання:

параметри мікроклімату, всього – 15

освітленість – 15

Харчова продукція на м/б показники – 1

Термічна обробка страв – 1

Готові страви на калорійність (згідно закладених харчових продуктів) – 1

Змиви на наявність ЛКП – 20

Обстеження персоналу харчоблоку та роздаток на   кишкову групу інфекцій

І-ІI квартал

1р/рік

 


Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання

 

№ з/п

Місце відбору проб

Мета дослідження

Кількість зразків, всього

Термін

с/х

м/б

1

м. Прилуки,  

КП «Прилукитепловодопостачання»

На відповідність ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» на показники епідемічної безпеки, санітарно-хімічні показники безпечності

свердловини – 12

свердловини – 12

1 р/рік

РЧВ – 2

РЧВ – 2

2 р/рік

водогін – 24

водогін – 24

щоквартально

 

 

Моніторингові дослідження питної води децентралізованого господарсько-питного водопостачання

 

№ з/п

Місце відбору проб

Мета дослідження

Кількість зразків, всього

Термін

с/х

м/б

2

м. Прилуки, громадські колодязі

На відповідність ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» на показники епідемічної безпеки, санітарно-хімічні показники безпечності

3

3

І-IV квартал

 

 

Моніторингові дослідження проб дитячого харчування

                         

з/п

Місце відбору проб

Зразок продукції, мета дослідження,

кількість зразків, проб

Кількість, всього

Термін

1

м. Прилуки, пункт виготовлення дитячого харчування

Готова дитяча суміш на мікробіологічні показники – 1

Готова дитяча суміш на калорійність - 1

8

щоквартально

 


Моніторингові дослідження води поверхневих водойм на хімічні та мікробіологічні показники

 

№ створу

Район/місто

Місце відбору проб

Кількість зразків, всього

Термін

с/х

м/б

40

м. Прилуки

р. Удай, вище м. Прилуки – мікрорайон «Дослідний»

2

2

по 1 зр.

у ІІ, ІІІ кв.

41

р. Удай, м. Прилуки – міський пляж

4

4

ІІ-ІІІ квартал

(травень,червень, липень, серпень)

42

р. Удай, нижче м. Прилуки – нижче скиду стічних вод КП «Прилукитепловодпостачання»

2

2

по 1 зр.

у ІІ, ІІІ кв.

 

 

Моніторингові дослідження атмосферного повітря

 

№ з/п

Місце відбору проб

Мета дослідження

Кількість проб

Термін

1

Житлова забудова в зоні впливу ДП «Пластмас

ТОВ «ТД Пластмас – Прилуки» (м. Прилуки, вул. Козача,65)

На відповідність вмісту забруднюючих хімічних речовин «Гранично допустимим концентраціям хімічних і біологічних чинників в атмосферному повітрі населених місць», затвердженим т.в.о. ГДСЛ України 03.03.2015р.

згідно галузі атестації

по 3 проби кожного показника

ІІ-ІІІ квартал

2

Житлова забудова в зоні впливу ПАТ «Завод «Будмаш» (м. Прилуки, вул. Вокзальна,55)

по 3 проби кожного показника

ІІ-ІІІ квартал

3

Житлова забудова в зоні впливу ПРАТ«А/Т тютюнова компанія «ВАТ-Прилуки» (м. Прилуки, вул. Незалежності, 20)

по 3 проби кожного показника

ІІ-ІІІ квартал

4

Житлова забудова в зоні впливу ТОВ «Алітоні»

(м. Прилуки, вул. Ветеранська, 61)

по 3 проби кожного показника

ІІ-ІІІ квартал

5

Житлова забудова в зоні впливу ХПП СТОВ «Батьківщина» (м. Прилуки, вул. Енгельса, 32)

по 3 проби кожного показника

ІІ-ІІІ квартал

6

Житлова забудова в зоні впливу ТОВ «Прилуцьке ХПП» (м. Прилуки, вул. Володарського, 8)

по 3 проби кожного показника

ІІ-ІІІ квартал

7

Житлова забудова в зоні впливу автотранспорту

по вул. 1 Травня, 93, м. Прилуки

по 3 проби кожного показника

ІІ-ІІІ квартал

8

Житлова забудова в зоні впливу автотранспорту

по вул. Козачій, 33, м. Прилуки

по 3 проби кожного показника

ІІ-ІІІ квартал


Моніторинг акустичного забруднення

 

№ з/п

Район/місто

Контрольні точки досліджень акустичного забруднення

Термін

1

м. Прилуки

м. Прилуки, зона впливу ДП «Пластмас» ТОВ «ТД Пластмас-Прилуки»

ІІІ квартал

2

м. Прилуки, зона впливу ПАТ «Завод «Будмаш»

ІІІ квартал

3

м. Прилуки, зона впливу ПрАТ «А/Т ТК «В.А.Т.-Прилуки»

ІІІ квартал

4

м. Прилуки, зона впливу ТОВ «Алітоні»

ІІІ квартал

5

м. Прилуки, зона впливу ХПП СТОВ «Батьківщина»

ІІІ квартал

6

м. Прилуки, зона впливу Прилуцьке ХПП

ІІІ квартал

7

м. Прилуки, перехрестя вулиць 1 Травня та Пирятинської (зона впливу руху автотранспорту)

ІІІ квартал

8

м. Прилуки, перехрестя вулиць Гвардійської та Перемоги (зона впливу руху автотранспорту)

ІІІ квартал

9

м. Прилуки, вул. Київська, 56, біля КЛПЗ «Прилуцька ЦМЛ» (зона впливу руху автотранспорту)

ІІІ квартал

 

 

Моніторинг стану забруднення ґрунту на санітарно-хімічні, мікробіологічні, паразитологічні показники в зоні впливу промпідприємств, житлової забудови в зоні впливу автотранспорту, в зоні впливу полігонів ТПВ,

в зоні пляжів та місць відпочинку

 

з/п

Район/місто

Місце відбору проб

Кількість проб, всього

Термін

Кратність

с/х

м/б

параз

1

2

3

4

5

6

7

8

1

м. Прилуки

вул. 1 Козача, 65 (житлова забудова в зоні впливу

ДП «Пластмас ТОВ «ТД Пластмас-Прилуки»)

1

1

1

ІІ-ІІІ квартал

1 р/рік

2

вул. Вокзальна, 55, (житлова забудова в зоні впливу ПАТ «Завод «Будмаш»)

1

1

1

ІІ-ІІІ квартал

1 р/рік

3

вул. Незалежності, 20 (житлова забудова в зоні впливу ПрАТ «А/Т ТК «В.А.Т.-Прилуки»)

1

1

1

ІІ-ІІІ квартал

1 р/рік

1

2

3

 

4

 

5

6

4

м. Прилуки

вул. Київська, 190 (житлова забудова в зоні впливу автотранспорту)

1

1

1

ІІ-ІІІ квартал

1 р/рік

6

вул. Польова, 100 (житлова забудова в зоні впливу полігону ТПВ)

1

1

1

ІІ-ІІІ квартал

1 р/рік

7

вул. Незалежності, р. Удай, міський пляж

1

1

 

ІІ-ІІІ квартал

1 р/рік

   

2

ІІ, ІІІ квартал

2 р/рік

 

 

Моніторингові виміри гамма-фону

 

з/п

Місце проведення вимірювання

Кількість досліджень

Кратність

1

м. Прилуки, пр. Партизанський,14, територія МРВ

1 р/день

Щоденно

 

План моніторингових досліджень, що проводяться Прилуцьким міськрайонним відділом

ДУ «Чернігівський ОЛЦ МОЗ України»

(по Прилуцькому району)

 

Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів

 

з/п

Район (місто)

Наймену-вання ЛПЗ

Адреса місця розташу-

вання

Назва відділення (стаціонару)

Перелік лабораторних та

інструментальних досліджень,

кількість зразків, проб

Термін відвідувань (візитів)

Кратність моніторин-гових відвідувань (візитів)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Прилуцький

 

Прилуцька ЦРЛ

 

м. Прилуки, вул. Київська, 98

 

 

Вода питна на м/б та показники – 1

Вода питна на сан-хім. показники – 1

І квартал

1р/рік

хірургічне,

гінекологічне

маніпуляційні

к-ти інших відділень ЦРЛ;

хірургічний к-т поліклінічного відділення;

клінічна лабораторія;

стоматологічні к-ти; відділення

переливання крові,

ЦСВ, камерне

Моніторинг поточної дезінфекції – 70

Моніторинг передстерилізаційної очистки – 20

Моніторинг роботи стерилізаторів – 20

Моніторинг стерильності – 40

Моніторинг роботи дезкамер – 10

Моніторинг деззасобів – 4

Моніторинг дезрозчинів – 8

І квартал,

ІІІ квартал

2р/рік

Інструментальні вимірювання:

параметри мікроклімату, всього – 30

освітленість – 30

І квартал

1р/рік

Соматичні відділення

Інструментальні вимірювання:

параметри мікроклімату всього – 24

освітленість - 20

І квартал

1р/рік

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Прилуцький

 

Прилуцька ЦРЛ

 

м. Прилуки, вул. Київська, 98

 

Дитяче, інфекційне,

неврологічне

Моніторингові візити по активному виявленню хворих з ознаками ГВП

І півріччя,

ІІ півріччя

Щотижнево

Харчоблок

Харчова продукція на м/б показники – 2

Овочі на вміст нітратів – 2

Готові страви на калорійність (згідно закладених харчових продуктів) – 1

Обстеження персоналу харчоблоку та роздаток на   кишкову групу інфекцій

Змиви на наявність БГКП - 20

І квартал

1р/рік

2

Прилуцький

Ладанське відділення ЦРЛ

с. Ладан,

вул. Миру, 85

 

Вода питна на м/б та показники – 1

Вода питна на сан-хім. показники – 1

IІІ квартал

1р/рік

маніпуляційні к-ти;

клінічна лабораторія;

стоматологічні

к-ти;

ЦСВ, камерне

Моніторинг поточної дезінфекції – 30

Моніторинг передстерилізаційної очистки –12

Моніторинг роботи стерилізаторів – 10

Моніторинг стерильності – 10

Моніторинг деззасобів – 2

Моніторинг дезрозчинів – 4

І квартал,

ІІІ квартал

2р/рік

Інструментальні вимірювання:

параметри мікроклімату всього – 18

освітленість - 15

IІІ квартал

1р/рік

Харчоблок

Харчова продукція на м/б показники – 1

Овочі на вміст нітратів – 2

Готові страви на калорійність (згідно закладених харчових продуктів) - 1

Обстеження персоналу харчоблоку та роздаток на   кишкову групу інфекцій

Змиви на наявність БГКП - 8

IІІ квартал

1р/рік

 

1

2

3

4

5

6

7

8

3

Прилуцький

Линовицьке відділення ЦРЛ

с. Линовиця, вул.   Мічуріна, 2

 

Вода питна на м/б та показники – 1

Вода питна на сан-хім. показники – 1

IІ квартал

1р/рік

ЦСВ, камерне, маніпуля-ційний

к-т; клінічна лабораторія

Моніторинг поточної дезінфекції – 30

Моніторинг передстерилізаційної очистки – 12

Моніторинг роботи стерилізаторів – 10

Моніторинг стерильності – 10

Моніторинг деззасобів – 2

Моніторинг дезрозчинів – 4

ІІ квартал,

ІV квартал

2р/рік

Інструментальні вимірювання:

параметри мікроклімату, всього – 15

освітленість - 10

IІ квартал

1р/рік

Харчоблок

Харчова продукція на м/б показники – 1

Овочі на вміст нітратів – 2

Готові страви на калорійність (згідно закладених харчових продуктів) - 1 проба;

Обстеження персоналу харчоблоку та роздаток на   кишкову групу інфекцій

Змиви на наявність БГКП- 8

IІ квартал

1р/рік

4

Прилуцький

КЛПЗ Валківська психіатрична лікарня

с. Валки, вул. Молодіжна, 34

 

Вода питна на м/б та показники – 1

Вода питна на сан-хім. показники – 1

І квартал

1р/рік

маніпуляційні к-ти;

клінічна лабораторія;

стоматоло-гічні к-ти;

ЦСВ, камерне

Моніторинг поточної дезінфекції – 40

Моніторинг передстерилізаційної очистки – 10

Моніторинг роботи стерилізаторів – 10

Моніторинг стерильності – 10

Моніторинг роботи дезкамер – 10

Моніторинг деззасобів – 4

Моніторинг дезрозчинів – 4

ІІ квартал,

ІV квартал

2р/рік

Соматичні відділення

Інструментальні вимірювання:

параметри мікроклімату, всього – 15

освітленість - 10

І квартал

1р/рік

1

2

3

4

5

6

7

8

       

Харчоблок

Харчова продукція на м/б показники – 2

Овочі на ієрсинії – 2

Готові страви на калорійність (згідно закладених харчових продуктів) – 1

Обстеження персоналу харчоблоку та роздаток на   кишкову групу інфекцій

Змиви на наявність БГКП - 20

I квартал

1р/рік

 

 

 

Моніторингові відвідування (візити) загальноосвітніх навчальних закладів

(в тому числі інтернатних закладів)

                                

з/п

Район (місто)

Найменування

Адреса місця розташування

Перелік лабораторних та

інструментальних досліджень,

кількість зразків, проб

Терміни відвідувань (візитів)

Кратність моніторин-го вих відвідувань (візитів)

1

2

3

4

5

6

7

1

Прилуцький

Богданіська ЗОШ

І-ІІІ ст.

с. Богданівка,

вул. Садова, 2

Вода питна на м/б та показники – 1

Вода питна на сан-хім. показники – 1

Освітленість - 15

Параметри мікроклімату, всього –15

Харчова продукція на м/б показники – 2

Змиви на наявність ЛКП – 15

І-ІІ квартал

1 р/рік

2

Прилуцький

Івківська ЗОШ І-ІІІ ст.

с. Івківці,

вул. Прилуцька, 3

Вода питна на м/б та показники – 1

Вода питна на сан-хім. показники – 1

Освітленість - 15

Параметри мікроклімату, всього –15

Харчова продукція на м/б показники – 2

Змиви на наявність ЛКП – 15

І-ІІ квартал

1 р/рік

1

2

3

4

5

6

7

3

Прилуцький

Ладанська гімназія

смт. Ладан,

вул. Миру,114

Вода питна на м/б та показники – 1

Вода питна на сан-хім. показники – 1

Освітленість - 15

Параметри мікроклімату, всього –15

Харчова продукція на м/б показники – 2

Змиви на наявність ЛКП – 15

IV квартал

1 р/рік

4

Прилуцький

Лісовосорочинська ЗОШ І-ІІІ ст.

с. Лісові Сорочинці,

вул. Домонтовича, 103

Вода питна на м/б та показники – 1

Вода питна на сан-хім. показники – 1

Освітленість - 15

Параметри мікроклімату, всього –15

Харчова продукція на м/б показники – 2

Змиви на наявність ЛКП – 15

IІ квартал

1 р/рік

5

Прилуцький

Линовицька ЗОШ І-ІІІ ст.

с. Линовиця,

вул. Якова де Бальмена, 25

Вода питна на м/б та показники – 1

Вода питна на сан-хім. показники – 1

Освітленість - 15

Параметри мікроклімату, всього –15

Харчова продукція на м/б показники – 2

Змиви на наявність ЛКП – 15

I-ІІ квартал

1 р/рік

6

Прилуцький

М. Дівицька ЗОШ І-ІІІ ст.

с. Мала Дівиця,

вул. Слобідська,16

Вода питна на м/б та показники – 1

Вода питна на сан-хім. показники – 1

Освітленість -15

Параметри мікроклімату, всього – 15

Харчова продукція на м/б показники – 2

Змиви на наявність ЛКП – 15

І-ІІ квартал

1 р/рік

7

Прилуцький

Сухополв’янська ЗОШ І-ІІІ ст.

с. Сухополова,

вул. Закарпатська, 2а

Вода питна на м/б та показники – 1;

Вода питна на сан-хім. показники – 1

Освітленість - 15

Параметри мікроклімату, всього – 15

Харчова продукція на м/б показники – 2

Змиви на наявність ЛКП – 15

ІII квартал

1 р/рік

8

Прилуцький

Голубівська ЗОШ І-ІІІ ст.

с. Голубівка,

вул. Златоустівська, 37

Вода питна на м/б та показники – 1

Вода питна на сан-хім. показники – 1

Освітленість - 15

Параметри мікроклімату, всього – 15

Харчова продукція на м/б показники – 2

Змиви на наявність ЛКП – 15

І-ІІ квартал

1 р/рік

9

Прилуцький

Дідівська ЗОШ І-ІІІ ст.

с. Манжосівка, вул.. Шкільна 5

Вода питна на м/б та показники – 1

Вода питна на сан-хім. показники – 1

Освітленість - 15

Параметри мікроклімату, всього –15

Харчова продукція на м/б показники – 2

Змиви на наявність ЛКП – 15

IV квартал

1 р/рік

10

Прилуцький

Яблунівська загальноосвітня школа-інтернат

І-ІІІ ст.

с. Яблунівка,

вул. Яблунева, 17

Вода питна на м/б та показники – 1

Вода питна на сан-хім. показники – 1

Освітленість - 15, параметри мікроклімату, всього –15

Термічна обробка страв – 1

Готові страви на калорійність (згідно закладених харчових продуктів) – 1

Харчова продукція на м/б показники – 2

Змиви на наявність ЛКП - 15

ІII- ІV квартал

1 р/рік

 


Моніторингові відвідування (візити) дошкільних навчальних закладів

з/п

Район (місто)

Наймену-

вання ДНЗ

Адреса місця розташування

Перелік лабораторних та

інструментальних досліджень,

кількість зразків, проб

Терміни відвідувань (візитів)

Кратність моніторин-гових відвідувань (візитів)

1

2

3

4

5

6

7

1

Прилуцький

ДНЗ «Веселка»

смт. Линовиця, вул. Шевченка, 1

Вода питна на м/б показники – 1

Вода питна на сан-хім. показники – 1

Освітленість - 10

Параметри мікроклімату, всього – 9

Харчова продукція на м/б показники – 2

Змиви на наявність ЛКП – 15

Пісок з ігрового майданчика:

- на мікробіологічні показники - 1

- паразитологічні показники - 1

ІI-III квартал

1 р/рік

2

Прилуцький

ДНЗ «Радість»

с. Сухополова,

вул. Закарпатська,1

Вода питна на м/б показники – 1

Вода питна на сан-хім. показники – 1

Освітленість - 10

Параметри мікроклімату, всього – 9

Харчова продукція на м/б показники – 2

Змиви на наявність ЛКП – 15

Пісок з ігрового майданчика:

- на мікробіологічні показники - 1

- паразитологічні показники - 1

ІI-III квартал

1 р/рік

3

Прилуцький

ДНЗ «Малятко»

с. Івківці,

вул. Прилуцька, 3

Вода питна на м/б показники – 1

Вода питна на сан-хім. показники – 1

Освітленість - 10

Параметри мікроклімату, всього – 9

Харчова продукція на м/б показники – 2

Змиви на наявність ЛКП – 15

IІ квартал

1 р/рік

1

2

3

4

5

6

7

4

Прилуцький

ДНЗ «Барвінок»

с. Замістя,

вул. Шкільна,1

Вода питна на м/б показники – 1

Вода питна на сан-хім. показники – 1

Освітленість - 10

Параметри мікроклімату, всього – 9

Харчова продукція на м/б показники – 2

Змиви на наявність ЛКП – 15

IІ квартал

1 р/рік

5

Прилуцький

ДНЗ №2

смт. Линовиця,

вул. Заводська, 10

Вода питна на м/б показники – 1

Вода питна на сан-хім. показники – 1

Освітленість - 10

Параметри мікроклімату, всього – 9

Харчова продукція на м/б показники – 2

Змиви на наявність ЛКП – 15

Овочі на вміст нітратів – 2

ІI-III квартал

1 р/рік

6

Прилуцький

ДНЗ «Ромашка»

смт. Мала Дівиця, вул. Незалежності,9

Вода питна на м/б показники – 1

Вода питна на сан-хім. показники – 1

Освітленість - 10

Параметри мікроклімату, всього – 9

Харчова продукція на м/б показники – 2

Змиви на наявність ЛКП – 15

Овочі на вміст нітратів – 2

 

ІI-III квартал

1 р/рік

7

Прилуцький

ДНЗ «Червона Шапочка»

смт. Ладан,

вул. Заводська,13а

Вода питна на м/б показники – 1

Вода питна на сан-хім. показники – 1

Освітленість - 10

Параметри мікроклімату, всього – 9

Харчова продукція на м/б показники – 2

Змиви на наявність ЛКП – 15

Пісок з ігрового майданчика:

- на мікробіологічні показники - 1

- паразитологічні показники - 1

Овочі на вміст нітратів – 2

ІI-III квартал

1 р/рік

1

2

3

4

5

6

7

8

Прилуцький

ДНЗ «Барвінок»

смт. Ладан,

вул. Миру,93а

Вода питна на м/б показники – 1

Вода питна на сан-хім. показники – 1

Освітленість - 10

Параметри мікроклімату, всього – 9

Харчова продукція на м/б показники – 2

Змиви на наявність ЛКП – 15

Пісок з ігрового майданчика:

- на мікробіологічні показники - 1

- паразитологічні показники - 1

Овочі на вміст нітратів – 2

ІI-III квартал

1 р/рік

9

Прилуцький

ДНЗ «Веселка»

с. Яблунівка,

вул. Неалежності, 14

Вода питна на м/б показники – 1

Вода питна на сан-хім. показники – 1

Харчова продукція на м/б показники – 2

Змиви на наявність ЛКП – 15

Пісок з ігрового майданчика:

- на мікробіологічні показники - 1

- паразитологічні показники- 1

ІІІ-ІV квартал

1 р/рік

 

 

Моніторингові відвідування (візити) закладів оздоровлення і відпочинку

з/п

Район

(місто)

Найменування об’єкту

Адреса місця розташування

Перелік лабораторних та

інструментальних досліджень,

кількість зразків, проб

Терміни відвідувань (візитів)

Кратність моніторин-гових відвідувань (візитів)

1

2

3

4

5

6

7

1

Прилуцький

Табір з денним перебуванням на базі Лісовосорочинської ЗОШ І-ІІІст.

с. Лісові Сорочинці вул. Домонтовича, 103

Вода питна на м/б показники – 1

Вода питна на сан-хім. показники – 1

Харчова продукція на м/б показники – 2

Змиви на наявність ЛКП – 15

ІІ квартал

1р/рік

1

2

3

4

5

6

7

2

Прилуцький

Табір з денним перебуванням на базі Линовицької ЗОШ І-ІІІ ст.

с. Линовиця,

вул. Якова де Бальмена, 25

Вода питна на м/б показники – 1

Вода питна на сан-хім. показники – 1

Харчова продукція на м/б показники – 2

Змиви на наявність ЛКП – 15

ІІ квартал

1р/рік

3

Прилуцький

Табір з денним перебуванням на базі

М. Дівицької ЗОШ І-ІІІ ст.

с. М. Дівиця,

вул. Слобідська, 16

Вода питна на м/б показники – 1

Вода питна на сан-хім. показники – 1

Харчова продукція на м/б показники – 2

Змиви на наявність ЛКП – 15

ІІ квартал

1р/рік

4

Прилуцький

Табір з денним перебуванням дітей на базі Сухополов’янської ЗОШ І-ІІІ ст.

с. Сухополова,

вул. Закарпатська, 2а

Вода питна на м/б показники – 1

Вода питна на сан-хім. показники – 1

Харчова продукція на м/б показники – 2

Змиви на наявність ЛКП – 15

ІІ квартал

1 р/рік

 

5

Прилуцький

Табір з денним перебуванням дітей на базі Товкачівської ЗШ

І-ІІІ ст.

с. Товкачівка,

вул. Миру, 96

Вода питна на м/б показники – 1

Вода питна на сан-хім. показники – 1

Харчова продукція на м/б показники – 2

Змиви на наявність ЛКП – 15

ІІ квартал

1 р/рік

 

6

Прилуцький

Табір з денним перебуванням дітей на базі Яблунівської ЗОШ

І-ІІІ ст

с. Ябунівка,

вул. Яблунева, 30а

Вода питна на м/б показники – 1

Вода питна на сан-хім. показники – 1

Харчова продукція на м/б показники – 2

Змиви на наявність ЛКП – 15

ІІ квартал

1 р/рік

 

7

Прилуцький

Табір з денним перебуванням дітей на базі Голубівської ЗОШ

І-ІІІ ст.

с. Голубівка,

вул. Златоустівська, 37

Вода питна на м/б показники – 1

Вода питна на сан-хім. показники – 1

Харчова продукція на м/б показники – 2

Змиви на наявність ЛКП – 15

ІІ квартал

1 р/рік

 

8

Прилуцький

Табір з денним перебуванням дітей на базі Замістянської ЗОШ І-ІІ ст.

с. Замістя,

вул. Шкільна, 1

Вода питна на м/б показники – 1

Вода питна на сан-хім. показники – 1

Харчова продукція на м/б показники – 2

Змиви на наявність ЛКП – 15

ІІ квартал

1 р/рік

 

9

Прилуцький

Табір з денним перебуванням дітей на базі Уайцівської

ЗОШ І-ІІ ст.

с. Удайці,

пров. Першотравневий,6

Вода питна на м/б показники – 1

Вода питна на сан-хім. показники – 1

Харчова продукція на м/б показники – 2

Змиви на наявність ЛКП – 15

ІІ квартал

1 р/рік

 

1

2

3

4

5

6

7

 

10

Прилуцький

Табір оздоровлення та відпочинку на базі Удайцівського навчально-реабілітаційного центру

с. Удайці

вул. Шевченка,76

Вода питна на м/б показники – 1

Вода питна на сан-хім. показники – 1

Харчова продукція на м/б показники – 2

Термічна обробка готових страв – 1

Готові страви на калорійність (згідно закладених харчових продуктів) - 1

Змиви на наявність ЛКП – 15

ІІ – III квартал

   
                 

 

 

 

Моніторингові відвідування (візити) закладів соціального забезпечення

 

з/п

Район (місто)

Найменування

Адреса місця розташування

Перелік лабораторних та

інструментальних досліджень,

кількість зразків, проб

Термін відвідувань (візитів)

Кратність моніторин-гових відвідувань (візитів)

1

2

3

4

5

6

7

1

Прилуцький

Прилуцький районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

стаціонарне відділення

с. Заїзд,

вул. Михайлівська, 40а

Вода питна на м/б показники – 1

Вода питна на сан-хім. показники – 1

Інструментальні вимірювання:

параметри мікроклімату, всього – 9

освітленість – 5

Харчова продукція на м/б показники – 2

Овочі на ієрсинії – 2

Термічна обробка страв – 1

Готові страви на калорійність (згідно закладених харчових продуктів) - 1

Змиви на наявність ЛКП – 20

Обстеження персоналу харчоблоку та роздаток на кишкову групу інфекцій

ІІ-ІІІ квартал

1р/рік

1

2

3

4

5

6

7

2

Прилуцький

Територіальний центр соціального обслуговування

(надання соціальних послуг) Малодівицької селищної ради

смт. М.Дівиця

вул. Чернігівська, 27

Вода питна на м/б показники – 1

Вода питна на сан-хім. показники – 1

Інструментальні вимірювання:

параметри мікроклімату, всього – 9

освітленість – 5

Харчова продукція на м/б показники – 2

Термічна обробка страв – 1 проба

Овочі на ієрсинії – 2 зразка;

Готові страви на калорійність (згідно закладених харчових продуктів) - 1

Змиви на наявність ЛКП – 20

Обстеження персоналу харчоблоку та роздаток на   кишкову групу інфекцій

І-ІІ квартал

1р/рік

3

Прилуцький

Удайцівський навчально-реабілітаційний центр

с. Удайці

вул. Шевченка,76

Вода питна на м/б показники – 1

Вода питна на сан-хім. показники – 1

Інструментальні вимірювання:

параметри мікроклімату, всього – 15

освітленість – 15

Харчова продукція на м/б показники – 2

Термічна обробка готових страв – 1

Готові страви на калорійність (згідно закладених харчових продуктів) - 1

Змиви на наявність ЛКП – 20

Обстеження персоналу харчоблоку та роздаток на   кишкову групу інфекцій

III-ІV квартал

1р/рік

 

 

 

 

 

 

 

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання

 

№ з/п

Місце відбору проб

Мета дослідження

Кількість зразків, всього

Термін

с/х

м/б

1

Прилуцький район, комунальні водогони

На відповідність ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» на показники епідемічної безпеки, санітарно-хімічні показники безпечності

свердловини – 6

свердловини – 6

1 р/рік

водогони – 10

водогони – 10

1 р/рік

 

 

Моніторингові дослідження питної води децентралізованого господарсько-питного водопостачання

 

№ з/п

Місце відбору проб

Мета дослідження

Кількість зразків, всього

Термін

с/х

м/б

1

Прилуцький р-н, громадські колодязі

На відповідність ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» на показники епідемічної безпеки, санітарно-хімічні показники безпечності

10

10

І-IV квартал

 

 


Моніторингові дослідження води поверхневих водойм на хімічні та мікробіологічні показники

 

№ створу

Район

Місце відбору проб

Кількість зразків, всього

Термін

с/х

м/б

43

Прилуцький

р. Удай, 2 км від с. Ладан – нижче місця скиду стічних вод КП «Водоканал»

2

2

по 1 зр.

   у ІІ, ІІІ кв.

 

 

 

Моніторингові дослідження атмосферного повітря

 

№ з/п

Місце відбору проб

Мета дослідження

Кількість проб

Термін

1

смт. Ладан, житлова забудова в зоні впливу

ТОВ «Пожспецмаш»

На відповідність вмісту забруднюючих хімічних речовин «Гранично допустимим концентраціям хімічних і біологічних чинників в атмосферному повітрі населених місць», затвердженим т.в.о. ГДСЛ України 03.03.2015р.

згідно галузі атестації

по 3 проби кожного показника

ІІ-ІІІ квартал

2

смт. Линовиця, житлова забудова в зоні впливу

ПАТ «Цукровий комбінат «Красний»

по 3 проби кожного показника

ІІІ квартал

3

смт. Ладан, житлова забудова в зоні впливу автотранспорту на автомагістралях по кв. Миру

по 3 проби кожного показника

ІІ-ІІІ квартал

 

 


Моніторинг стану забруднення ґрунту на санітарно-хімічні, мікробіологічні, паразитологічні показники в зоні впливу промпідприємств, житлової забудови в зоні впливу автотранспорту, в зоні впливу полігонів ТПВ,

в зоні пляжів та місць відпочинку

 

з/п

Район

Місце відбору проб

Кількість проб, всього

Термін

Кратність

с/х

м/б

параз

1

Прилуцький

смт. Ладан, вул. Миру, 69 (житлова забудова в зоні впливу ТОВ «Пожспецмаш»)

1

1

1

ІІ-ІІІ квартал

1 р/рік